Het Openluchtmuseum van Sart-Tilman
Triënnale prijs Ianchelevici

deutsch - english - français - nederlands


Presentatie

Collecties
Tentoonstellingen

Agenda
Praktische Info
Boekhandel

Triënnale prijs Ianchelevici
"Prix de la Jeune Sculpture"

Links
Partners

Geleide bezoeken
Animaties


(in het frans)

Prix Triennal Ianchelevici 2010

Prix Triennal Ianchelevici 2007

Prix Triennal Ianchelevici 2000

Prix Triennal Ianchelevici 1997


Triënnale Ianchelevici prijs
voor de integratie van monumentale beeldhouwkunst in stedenbouw

Deze prijs is er gekomen op initiatief van de VZW " Les Amis de Ianchelevici " en van het Openluchtmuseum van Sart Tilman georganiseerd.

In aanmerking komen monumentale kunstwerken die tussen 2006 en 2010 zijn afgewerkt en het resultaat zijn van de samenwerking tussen beeldhouwer / beeldend kunstenaar en architect.

De kunstwerken die kans maken om te worden voorgelegd aan een vakjury (architecten - stedenbouwkundige, beeldende kunstenaars, kunsthistorici, kunstcritici) moeten blijk geven van een stedenbouwkundig integratieproces.

De selectie gebeurt door een comité dat is aangesteld door "Les Amis de Ianchelevici" en het Openluchtmuseum van Sart-Tilman. De leden van het selectiecomité krijgen als taak op zoek te gaan naar werken die aan de jury kunnen worden voorgelegd. Het selectiecomité kiest volledig autonoom de projecten uit die het aan de jury voorlegt. De vrije kandidaturen zullen door het selectiecomité worden onderzocht. Geen enkel ingezonden dossier wordt teruggestuurd.

De auteurs van de werken die in aanmerking komen om aan de jury te worden voorgelegd, zullen door het selectiecomité worden gecontacteerd.

De genomineerden verbinden zich ertoe hun kunstwerken via maquettes, fotografies, bordjes met uitleg, audiovisuele documenten, enz …, voor te stellen. Daarrond zal een tijdelijke tentoonstelling worden georganiseerd. Op basis van de ingezonden documenten, zal een geïllustreerde cataloog worden uitgegeven.

De prijs bedraagt 7000 euro.Communauté française de Belgique Wallonie-BruxellesUniversité de Liège - Het Openluchtmuseum van Sart-Tilman - november 2007 - Laatste wijziging : 20.10.2010