Het Openluchtmuseum van Sart-Tilman
Boekhandel - Kunstwerken

deutsch - english - français - nederlands


Presentatie

Collecties
Tentoonstellingen

Agenda
Praktische Info
Boekhandel

Triënnale prijs Ianchelevici
"Prix de la Jeune Sculpture"

Links
Partners

Geleide bezoeken
Animaties


Boeken en tentoonstellingscatalogi

Het Openluchtmuseum van Sart-Tilman publiceert

Parcours publieke kunst
(beschikbaar in het Frans)

De stad Luik en het Openluchtmuseum van Sart-Tilman lijken wel echte laboratoria voor publieke kunst. Van de monumenten uit de statuomanie van de XIXde eeuw, zoals het standbeeld van Grétry door Guillaume Geefs (1842) of dat van André Dumont door Eugène Simonis (1866), over de meer recente werken zoals die van Daniel Dutrieux aan de héliport (1991) of te Longdoz (1995), in de Vurige Stede zijn alle stromingen en expressievormen vertegenwoordigd. Talrijk zijn de raaklijnen tussen dit buitengewone patrimonium en de werken die voor de verhuis van de Universiteit van Luik naar Sart-Tilman zijn gemaakt, omdat ze van de hand van dezelfde kunstenaar zijn, omdat ze gelijkaardige thema’s gebruiken of omdat ze op een zo’n intieme manier in dialoog treden, dat ze onlosmakelijk met mekaar zijn verbonden, zoals “L'ombre du Torê”, waarvoor Vincent Strebell z’n inspiratie heeft gehaald bij het bekende werk “Dompteur de taureaux” van Léon Mignon. Het Openluchtmuseum van Sart-Tilman voert bovendien een beleid waarbij het z’n kunstwerken op hetzelfde niveau plaatst als die in de stad : de artistieke creatie is altijd een voorwerp van een integratieproces ter plaatse.

Het schepenambt voor Milieu van de stad Luik en het Openluchtmuseum van Sart-Tilman werken samen aan de publicatie van twee documentatiegidsen bij dit uitzonderlijke patrimonium. “Parcours d'art public. Ville de Liège » bestaat uit 144 themafiches gewijd aan de ontdekking van de schilderijen en beeldhouwwerken waarmee Luik z’n straten, pleinen en parken heeft aangekleed, van de Middeleeuwen tot op vandaag. “Parcours d'art public.Sart-Tilman” geeft een volledige cataloog van het Openluchtmuseum van Sart-Tilman uit.

Technische beschrijving :
fiche van 4 pagina’s (12,5x18 cm) gecoat papier 200 gr 2-kleurenafdruk, recto-verso 3 fotografies N/B per fiche.

Prijs :
30 euro voor “Parcours d'art public.Sart-Tilman”
40 euro voor “Parcours d'art public.Ville de Liège”
65 euro voor beide publicaties
Beschikbaar bij het Schepenambt voor Milieu van de stad Luik en in het Openluchtmuseum.

De gidsen  “Parcours d'art public” worden uitgegeven door de stad Luik – Schepenambt Milieu en Levenskader
DUCHESNE J.-P. (dir), Le patrimoine artistique de l'Université de Liège, Editions du Perron, 1993, 144 p., 20 EurosEstampes

Daniel DUTRIEUX, L'écriture du bouleau, 1999
sérigraphie,
100 euros

Gérald DEDEREN, Sans titre
lithographie,
100 euros
Communauté française de Belgique Wallonie-BruxellesUniversité de Liège - Het Openluchtmuseum van Sart-Tilman - november 2007 - Laatste wijziging : 14.11.2007